Hvordan kvinner blir presentert i nyhetsbildet

 

I denne oppgaven skal jeg legge frem hvordan kvinner blir presentert i nyhetsbildet, og jeg har fokusert på kvinner som formidler nyheter og som blir fremstilt i nyhetene.

Likestilling er et privilegium i Norge og kvinner blir behandlet ganske likt som menn i bransjen. Men kvinner befinner seg fortsatt i de typiske “kvinne-rollene” som blant annet programleder, nyhetsleser og værdame. Norge er på topp i Norden når det gjelder kvinners synlighet i mediene. I vårt land er 34 % av de personene vi ser, hører eller leser om i nyhetene, kvinner.  Men de er feil framstilt og ofte brukt kun som pynt. De blir underrepresentert ved at menn er i klart flertall blant de som skriver og redigerer i mediene. Journalistene skriver om ledere i samfunnet og det er lettere for menn å snakke det bastante og konkrete språket som blir etterspurt. Det har seg også slik at nyhetskriteriene i enklest form, altså at man velger å skrive forenklet, faller lettere inn for menn enn kvinner.

Man ser ofte kvinner trykket i magasiner og aviser, i mange forskjellige settinger. Når det er snakk om trening og slanking ser du en lettkledd, ung, tynn kvinne på forsiden. Smilende kvinner om helse og kosthold. Bildene av alle disse kvinnene i reklamer og artikler er nedverdigende eller pornografiske medieprodukter som kan påvirke jenters og kvinners selvforståelse negativt.

De blir ofte fremstilt enten som trengende ofre, sexobjekter, forbrukere eller biologiske vesener uten et rikt intellektuelt liv og politiske visjoner. Kvinner blir karakterisert på en helt annen måte enn menn i nyheter. Når man skal beskrive en kvinne kommer ofte utsende frem, sminke, klær, utringning og generelt hva man kan kommentere på en kvinne er mer i fokus enn hva hun har å formidle av nyheter.

Som en konklusjon vil jeg si at forskjellen på kvinner og menns fremstilling i nyhetene er stor.  Kvinner blir sett på noe som skal skape interesse og blir seksifisert i stor grad, mennene er de som presenterer de saklige nyhetene og det er lite snakk om hvordan de tar seg ut.

 

 

 

Kilder:
http://ndla.no/nb/node/110011?fag=52222 
http://folk.uio.no/eliei/Maktmedier.htm
http://www.fokuskvinner.no/no/Tema/Kvinner-og-media/

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s